1. Γενικοί όροι αγορών

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα αγαθά από τη «ΤΗΝΙΑΚΟΣ Α.Ε.» από το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.tiniakos.gr

 

2. Πωλητής  ηλεκτρονικού καταστήματος

Ο πωλητής του καταναλωτή είναι η εταιρία: ΤΗΝΙΑΚΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, Μπαρκούλη 1 & Σωκράτους 14451.

 

3. Βήματα πώλησης

3.α Μόλις πατηθεί το κομβίο «Αποστολή Παραγγελίας», ο πελάτης απευθύνει πρόταση για αγορά των αγαθών που βρίσκονται στο καλάθι του και απαιτείται να συμφωνήσει και να αποδεχτεί την εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Αγορών.

3.β Στην περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών, κατά των οποίων δηλαδή ο πελάτης ο ίδιος τηλεφωνεί στη γραμμή επικοινωνίας πελατών (2102812600) της “Τηνιακός Α.Ε.” προκειμένου να θέσει την παραγγελία του τηλεφωνικά, θα ενημερώνεται για το συνολικό ποσό το οποίο θα πρέπει να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας. Εφόσον διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση,  ο πελάτης θα λαμβάνει και ηλεκτρονικό μήνυμα με αντίγραφο της παραγγελίας του. Η εξόφληση της παραγγελίας σημαίνει και την αποδοχή των Όρων Αγορών. Στην περίπτωση μη κατάθεσης του ποσού εντός 3 ημερών η παραγγελία του θα ακυρώνεται.

3.γ Η επιβεβαίωση της λήψης της πρότασης αγοράς, η οποία στέλνεται αυτόματα αμέσως μετά την υποβολή της παραγγελίας, πιστοποιεί ότι η παραγγελία του πελάτη έχει παραληφθεί από την Τηνιακός Α.Ε. Ωστόσο, δεν συνιστά αποδοχή της πρότασης για αγορά του πελάτη.

3.δ Η αποδοχή της πρότασης για αγορά θα συντελείται μόνο κατόπιν της δήλωσης αποδοχής της πρότασης, από την Τηνιακός Α.Ε., η οποία θα αποστέλλεται με ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας με επιβεβαίωση αποστολής ή επιβεβαίωσης ετοιμότητας προς παραλαβή από το κατάστημα.

Σημείωση: Η εξαργύρωση δωροεπιταγών από προωθητικές ενέργειες πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα φυσικά καταστήματα της εταιρίας.

4. Διαθεσιμότητα αγαθών

4.α Εάν τα προϊόντα που παραγγέλλονται δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι διαθέσιμα στην αναγραφόμενη τιμή λόγω λανθασμένης αναγραφής τιμής κατά τον χρόνο της παραγγελίας και της επεξεργασίας της, η Τηνιακός Α.Ε. επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και, κατά συνέπεια να μην καταρτίζεται η πώληση. Ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά. Τυχόν εκκινηθείσες προς εκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές θα ακυρώνονται. Τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να διενεργήσει την πληρωμή ο πελάτης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

4.β Μολονότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και αναγκαία μέτρα, η Τηνιακός Α.Ε. επιφυλάσσεται ρητώς ως προς τυχόν λανθασμένη αναγραφή τιμής από παραδρομή οφειλόμενη σε ανθρώπινο ή τεχνικό παράγοντα. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά. Τυχόν εκκινηθείσες προς εκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές θα ακυρώνονται. Τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να διενεργήσει την πληρωμή ο πελάτης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

4.γ Αναφορικά με τα προϊόντα που εμφανίζονται με την ένδειξη διαθέσιμα «κατόπιν παραγγελίας», ο πελάτης θα ενημερώνεται εντός 2 εργασίμων ημερών για το εάν και κατά ποιο χρόνο τα προϊόντα θα γίνονται διαθέσιμα και κατά συνέπεια, θα είναι δυνατή η παράδοσή τους.

5. Παράδοση προϊόντος

Η Τηνιακός Α.Ε. παρέχει τρεις δυνατότητες παραλαβής των αγορασμένων προϊόντων από τον καταναλωτή.

5.α. Παραλαβή με ίδια μέσα του πελάτη από το εργοστάσιο

Οι παραλαβές πραγματοποιούνται καθημερινές από 9:00 έως 17:00 στην έδρα της εταιρίας Μεταμόρφωση Αττικής, Μπαρκούλη 1 & Σωκράτους 14451

5.β. Παράδοση εντός Αττικής με ίδια μέσα της εταιρίας

Κατόπιν εξόφλησης της παραγγελίας, ο πελάτης ειδοποιείται από την εταιρία δύο ημέρες πριν για την μέρα και ώρα (εύρος 3 ωρών) αποστολής. Στην περίπτωση οποιασδήποτε δυσκολίας παράδοσης ο πελάτης οφείλει να το δηλώσει εκ των προτέρων στην εταιρία καθώς και αν υπάρχει δυσκολία πρόσβασης στον χώρο ή στον όροφο.

Στην περίπτωση ανάγκης χρήσης αναβατορίου λόγω βάρους ή μεγάλου όγκου προϊόντος, ο πελάτης οφείλει να έχει ενημερώσει την εταιρία παράλληλα με την παραγγελία του. Η μίσθωση αναβατορίου γίνεται μέσω εξωτερικού συνεργάτη και το κόστος είναι 50€ + ΦΠΑ. Τα έξοδα χρήσης αναβατορίου βαρύνουν τον πελάτη και εξοφλούνται κατά την παράδοση στην συνεργαζόμενη εταιρία. Η Τηνιακός Α.Ε. δεν ευθύνεται για τη μη παράδοση των προϊόντων στον δηλωμένο χρόνο αν ο πελάτης παραλείψει την ενημέρωση αυτή.

5.γ. Παράδοση σε πρακτορείο μεταφορών (παράρτημα Αττικής)

Ισχύει για παραγγελίες με παράδοση εκτός Αττικής. Τα προϊόντα συσκευάζονται και παραδίδονται δωρεάν από την εταιρία Τηνιακός Α.Ε. στο παράρτημα Αττικής της μεταφορικής εταιρίας που θα υποδείξει ο πελάτης, το αργότερο εντός 5 ημερών από την παραγγελία του εφόσον υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα ή εντός του χρόνου που απαιτείται για την κατασκευή τους σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη (π.χ. κατασκευή καναπέ με ύφασμα επιλογής πελάτη).

Η μεταφορά των εμπορευμάτων με πρακτορείο γίνεται με ευθύνη του πελάτη και τα έξοδα αυτού (από το παράρτημα Αττικής του πρακτορείου έως τον χώρο του) επιβαρύνουν τον πελάτη.

Σημαντικές επισημάνσεις για τις παραδόσεις

Η επεξεργασία των παραγγελιών που λαμβάνει η Τηνιακός Α.Ε. πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00. Η επεξεργασία των παραγγελιών, που υποβάλλονται Σάββατο, Κυριακή και αργίες πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επηρεαστεί και από τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης (π.χ. ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα (συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες).

Χρέωση παράδοσης προϊόντων

Η Τηνιακός Α.Ε. σε συγκεκριμένες σειρές προϊόντων που διαθέτει και για παράδοση εντός Αττικής, ενδέχεται να προσθέτει ένα ελάχιστο πόσο χρέωσης μεταφοράς-τοποθέτησης της τάξεως των 15-20€ ανά προϊόν το οποίο αναγράφεται κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας (καλάθι) και πριν την ολοκλήρωση αυτής από τον πελάτη. Για την παράδοση των συγκεκριμένων προϊόντων ισχύουν ανωτέρω όροι παράδοσης.

6. Χρόνος παράδοσης προϊόντων

Το σύνολο των επίπλων μας παράγεται και παραδίδεται σε περίπου 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία προκαταβολής.

Όλοι οι πελάτες ειδοποιούνται για την ώρα και μέρα παράδοσης των επίπλων τους, 2 ημέρες  πριν (δίδεται εύρος 3 ωρών).

Οι παραδόσεις εντός Αττικής πραγματοποιούνται δωρεάν με ίδια μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι παραδόσεις σε περιοχές λοιπού Αττικής (όπως Λούτσα, Κάλαμος, Ανάβυσσος, Κερατέα, Μάνδρα, Σαλαμίνα κ.λ.π.) πραγματοποιούνται δωρεάν ως άνω όμως, βάσει συμπλήρωσης δρομολογίου και ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην ημερομηνία παράδοσης.

Οι παραδόσεις εκτός Αττικής γίνονται μέσω πρακτορείου μεταφορικής. Τα προϊόντα συσκευάζονται πολύ καλά από την εταιρία μας και παραδίδονται δωρεάν στο παράρτημα Αθηνών του πρακτορείου που θα υποδείξει ο πελάτης.

Η εταιρία ενδέχεται να τροποποιήσει το χρόνο παράδοσης για λόγους πέραν των δυνατοτήτων της όπως ανωτέρας βίας, μη επικοινωνίας ή ακύρωσης ραντεβού από τον πελάτη ή καθυστερήσεις πρώτων υλών από προμηθευτές (όπως π.χ. υφασμάτων).

 

7. Πληρωμή

7.α Όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον κατά νόμο Φ.Π.Α.

7.β Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιδεικνύεται, ήτοι με πιστωτική κάρτα, ή με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

   

Μέσω πιστωτικής κάρτας παρέχονται έως και 12 άτοκες δόσεις ανάλογα το σύνολικό ποσό της παραγγελίας.

Οι κλίμακες άτοκων δόσεων είναι οι εξής:
Από 0€ – 500€ έως 3 άτοκες
Από 501€ – 1000€ έως 6 άτοκες
Από 1001€ – 1500€ έως 9 άτοκες
Από 1501€ και άνω έως 12 άτοκες

8. Επιστροφή προϊόντος / Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), και η αγορά των αγαθών έχει πραχθεί από απόσταση διαδικτυακά, τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 2 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο τελευταίος υποδεικνύει), επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Η μη εφαρμογή του δικαιώματος υπαναχώρησης αναφέρεται κατωτέρω. Η μείωση της αξίας των αγαθών αναφέρεται κατωτέρω.

 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ των διατάξεων του ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

  • Στις περιπτώσεις που η παραγγελία και αγορά των αγαθών έχει τελεστεί σε φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
  • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί.
  • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή.

Χρέωση αξίας μεταφοράς σε περίπτωση υπαναχώρησης

Για υπαναχωρηθείσες παραγγελίες, χωρίς ελαττώματα ή ανάγκη service που έχουν παραδοθεί δωρεάν με μέσα της εταιρίας μας, κατά την επιστροφή της αξίας τους αφαιρείται εφάπαξ το ελάχιστο κόστος μεταφοράς. Το ποσό ορίζεται σε 20€ ανά παραγγελία και ανά μετακίνηση. (Π.χ. 20€ αν τα προϊόντα επιστραφούν από τον ίδιο τον πελάτη και 40€ αν ο πελάτης επιθυμεί να επιστραφούν με χρήση μέσων της εταιρίας.)
Σε κάθε περίπτωση η χρήση αναβατόριου, όπου απαιτηθεί, βαρύνει τον πελάτη.

Μείωση αξίας προϊόντος

Ο καταναλωτής θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Συνεπώς, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο. Κάθε τυχόν μείωση αξίας κρίνεται ανά περίπτωση, καθώς δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός των εν λόγων επιβαρύνσεων εκ των προτέρων με ακρίβεια. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, τυχόν σώρευση κριτηρίων μείωσης της αξίας δύναται να επιφέρει μείωση της αξίας σε ποσοστό έως 85%.

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στη Τηνιακός Α.Ε., ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από τη Τηνιακός Α.Ε. με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η Τηνιακός Α.Ε. θα επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Η Τηνιακός Α.Ε. δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων μέχρι να επιστραφεί το προϊόν σε αυτήν ή μέχρις ότου ο καταναλωτής παράσχει αποδείξεις ότι απέστειλε το προϊόν, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η Τηνιακός Α.Ε. να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη.

Η Τηνιακός Α.Ε. σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.). Ρητώς συμφωνείται, ήδη κατά το προσυμβατικό στάδιο προτού υποβληθεί η παραγγελία, ότι η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει μέρος του τιμήματος και να συμψηφίσει τυχόν ζημία που προκύπτει από μείωση της αξίας του προϊόντος. Ο παρών όρος αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση σύναψης της σύμβασης και δικαιοπρακτικό θεμέλιο αυτής.

 

9. Αξιώσεις για ελαττώματα – Service

Ο πελάτης δικαιούται επίσης, εντός των νομίμων χρονικών πλαισίων να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του λόγω ελαττωματικότητας του προϊόντος. Σε περίπτωση ελαττώματος, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών και να λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες βοηθητικές κατευθύνσεις και πληροφορίες.

α. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον πελάτη, η Τηνιακός Α.Ε. επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.

β. Μικρές διαφορές στο σχεδιασμό από το εικονιζόμενο προϊόν στην ιστοσελίδα, όπως , π.χ. αποχρώσεις-υφάνσεις, πόδια- πόμολα και μικροδιαφορές στην αναγραφόμενη διάσταση δεν δύναται να θεωρηθούν ως ελαττώματα.

γ. Αποκλείεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφορικά με την ελαττωματικότητα των προϊόντων.

δ. Σε περίπτωση που πελάτης δεν προβεί σε παραλαβή του προϊόντος από το Service εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος (στο Service), αποδέχεται και δηλώνει ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι εγκαταλείπει τη νομή του προϊόντος επί σκοπώ παραιτήσεως από την κυριότητα και παραιτείται από κάθε δικαίωμα / αξίωσης απόδοσης, διεκδίκησης, αποζημίωσης κ.λπ.

ε. Σε όλα τα προϊόντα με την ένδειξη “Προϊόν εισαγωγής” δεν παρέχεται εγγύηση και δεν διατηρούνται ανταλλακτικά εξαρτήματα για οποιαδήποτε μέρη τους.

στ. Στα εκτός εγγύησης προϊόντα και εάν ακόμα δεν υπάρξει επισκευή του προϊόντος, ενδέχεται ελάχιστη χρέωση ελέγχου.

Τελικές διατάξεις

α. Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Τηνιακός Α.Ε. και του πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα,www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414.), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

β. Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιου όρου, οι λοιποί παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.