Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Μεγάλη νικήτρια η
ΔΙΑΝΑ ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ

Συγχαρητήρια!

Να ευχηθούμε κι από αυτό το βήμα ο νικητής να χαρεί τη νέα χρονιά με τα νέα του έπιπλα.
Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες για την εξαιρετική απήχηση που σημείωσε και αυτός ο διαγωνισμός.

Η αποδοχή που δείχνετε στις ενεργειές μας πάντα θα μας παρακινεί για καλύτερες και περισσότερες.

Σας ευχαριστούμε όλους!

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΔΩΡΑ ΑΞΙΑΣ 2.100€

Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός Τηνιακός

Ξεκινάμε τη νέα χρονιά με δώρα Τηνιακός!

Ο νέος χρόνος έρχεται με ευχές, αλλά και δώρα από τα έπιπλα Τηνιακός!

Μη χάσεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα σετ επίπλων για το σαλόνι και την τραπεζαρία και να ξεκινήσεις αυτήν τη χρονιά, όχι μόνο με ανανεωμένη διάθεση, αλλά και με νέα έπιπλα! Συγκεκριμένα μπορείς να κερδίσεις: 1 Τραπέζι Νο306, 4 Καρέκλες Νο301 και 1 Πολυχρηστικό έπιπλο Νο313.

Πώς θα συμμετέχεις; Πολύ εύκολα! Συμπλήρωσε στην παρακάτω φόρμα τα βασικά στοιχεία σου και ακολούθησε τα έπιπλα Τηνιακός στα social media, για να μάθεις πρώτος τον νικητή, αλλά και όλες τις προσφορές επίπλων.

Καλή επιτυχία! 

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 7/1/2022

  • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται με αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων.
  • Ο διαγωνισμός ισχύει από 20/12/2021 έως 5/1/2022.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διοργανωτής

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΗΝΙΑΚΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «έπιπλα Τηνιακός» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό») μέσω της ιστοσελίδας της.
Η ανακοίνωση του διαγωνισμού θα γίνεται από τα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει η εταιρία, YouTube, newsletter και social media (Instagram, Facebook, twitter).

Δώρο διαγωνισμού

Από τον διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής που θα λάβει ως δώρο:

  • 1 Τραπέζι Νο306
  • 4 Καρέκλες Νο301
  • 1 Πολυχρηστικό έπιπλο Νο313

Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μπορούν να αντικατασταθούν με χρήματα, να μεταβιβαστούν ή να προσφερθούν σε τρίτους.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Συμμετέχοντες

Στην κλήρωση μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι συμπληρώσουν την ειδική φόρμα που θα βρίσκεται στην αντίστοιχη σελίδα του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας (www.tiniakos.gr). Η πράξη της καταχώρισης και συμμετοχής στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων καθώς και συμμόρφωση με τις διατάξεις του.
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τον συμμετέχοντα πρέπει να είναι έγκυρα και αληθή, επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό και, κατά περίπτωση, απώλειας της ιδιότητας του νικητή.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

Εξαιρέσεις συμμετοχών

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «Τηνιακός Α.Ε.», τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.
Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας θα ακυρώνονται.

Διάρκεια διαγωνισμού

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού ξεκινάει στις 20 Δεκεμβρίου 2021 και λήγει στις 5 Ιανουαρίου 2022.
Μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να είναι σε ισχύ, ακόμη και αν παραμείνει ενεργή η σελίδα του διαγωνισμού και φόρμα συμμετοχής.

Διαδικασία κλήρωσης

Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει με τη διαδικασία κλήρωσης στις 7/1/2022. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρίας με τη μέθοδο τυχαίου αριθμού από το σύνολο των συμμετεχόντων μέσω της ιστοσελίδας random.org. Κατά τη διαδικασία θα αναδειχθούν (1) νικητής και 1 αναπληρωματικός.
Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή μέσω email από τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην φόρμα συμμετοχής. Ο νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών δίνοντας τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση & Τ.Κ.).
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί το ανωτέρω ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεξαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η άνω εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον επιλαχών ως νικητή με τους ίδιους όρους. Καμία επικοινωνία δεν θα γίνει με τους ηττημένους.

Παραλαβή του Δώρου

To δώρο παραλαμβάνεται από το νικητή εντός (τριών) μηνών, μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, κατόπιν συνεννόησης από τα κεντρικά της διοργανώτρια εταιρείας ή παραδίδεται εντός Αττικής με μέσα της εταιρίας (βάσει δρομολογίου). Σε περίπτωση αποστολής εκτός Αττικής, το δώρο παραδίδεται στο παράρτημα Αθηνών μεταφορικής εταιρεία που θα επιλέξει και υποδείξει ο νικητής, με τα λοιπά έξοδα μεταφοράς στο χώρο του να βαρύνουν τον ίδιο.
Σε περίπτωση που ο ίδιος δε μπορεί να παραστεί στην παραλαβή του δώρου, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή, κατά την παραλαβή.

Δηλώσεις συμμετεχόντων

Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου, ηλεκτρονικού τύπου και social media. Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Ο νικητής με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινεί και στη δημοσίευση της νίκης του στις σελίδες της διοργανώτριας εταιρείας στα social media.

Προσωπικά δεδομένα

Θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής καθώς επίσης και για να λαμβάνετε ενημέρωση για τις δραστηριότητες μας και τα προϊόντα μας.
Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι σε εμάς που έχουν σχέση με την συναλλαγή μας ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία παρέχετε την συναίνεση σας και τρίτοι που χρησιμοποιούμε ως εκτελούντες επεξεργασίας για την από μέρους μας εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλαγής ή για να μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα στοιχεία σας θα διατηρούμε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νομίμων υποχρεώσεων μας και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων σας ή των δικών μας απέναντι σας. Τα στοιχεία σας μπορεί να μεταφέρονται εντός ή εκτός της ΕΕ για επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας. Σε περίπτωση μεταφοράς τους εκτός ΕΕ θα τηρούνται πάντα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως παραπάνω αναγράφουμε, για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε ότι δεν είναι νόμιμη μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Λοιποί όροι

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων/ φίλων της καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας. Διαφορετικά, η εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που η συμμετοχή, η οποία κληρώθηκε για να αποκτήσει το δώρο κριθεί άκυρη ή αποκλειστεί από την εταιρεία για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους τότε η άνω εταιρεία δεν θα προβαίνει αναγκαστικά σε νέα κλήρωση αλλά διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τον διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της εταιρείας. Επίσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τηλεφωνικό αριθμό κινητής. Περαιτέρω, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στα social media με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τα δώρα, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται στην κατάσταση, την οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης των πωλητών ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π. έναντι της άνω εταιρείας. Η δε υποχρέωση της άνω εταιρείας εξαντλείται στην παράδοση αυτών.

Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω δώρων. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του επάθλου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του επάθλου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η εταιρεία ΤΗΝΙΑΚΟΣ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα αναρτάται και θα ισχύει από την ανάρτησή τους στην ορισμένη σελίδα του διαγωνισμού https://tiniakos.gr/site/diagonismos-epiplon-xmas/. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ καταργώντας τυχόν παλαιότερους. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της άνω εταιρείας.