Ευκαιρίες καριέρας

Κωδικός Θέσης: SA/002

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία στον κλάδο των πωλήσεων, τουλάχιστον 5 έτη (εμπειρία στο χώρο του επίπλου επιθυμητή).
 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής επιθυμητό.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Γνώση σχεδίου επιθυμητή.
 Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Ηλικία έως 35 ετών.
 • Ενδιαφέρον για καριέρα στις πωλήσεις.
 • Άνεση επικοινωνίας και ικανότητα διαπραγμάτευσης.
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Δημιουργικότητα και θετικό τρόπο σκέψης.
 • Οργανωτική ικανότητα.
 • Ομαδικό πνεύμα.

Η εταιρία προσφέρει :

 • Αποδοχές ανάλογες προσόντων.
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Συνεχή εκπαίδευση.
 • Προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι –ες μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@tiniakos.gr
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.

ΕΠΑΝΩ